PROJEKT MYŠÁČEK

přináší zabavně hudebně – pohybové aktivity pro děti a maminky. Společně zpíváme známe české a lidové písničky, říkáme básničky, tančíme, bavíme se a také si vše ukotvíme vizuálně v obrázkové knížce, do které i výtvarně tvoříme. Především e jedná o kvalitně trávený čas dětí s rodičem plný hudby a radosti

Tento kroužek u dítěte rozvíjí:

* podporují tvořivost dítěte

* rozvíjí jemnou i hrubou motoriku

* zlepšuje sociální dovednosti a zákaldní fungování v kolektivu

* zvyšuje  kreativitu

* obohacuje slovní zásobu dětí a díky rytmizaci rozvíjí správné vnímání slabik jednotlivých slov

Dítě, nové hudební podněty a hra na rytmické nástroje rozvíjí, podporují jeho tvořivost, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, jeho sociální dovednosti, základní

Rezervace nebo více info volejte : Míša 792 308 726

Pro děti od 6 měsíců do 6 let
Nábor se koná vždy v září
S sebou: Obleční a boty do tělocvičny, pití.