Pilates

Metodu Pilates vytvořil ve 20. letech minulého století J. H. Pilates, který se inspiroval především ve starých kulturách. Principem Pilatovy metody je provádění určitých cviků za současného uvědomění si, jakým způsobem cvik působí. Dochází k zapojení svalů za pomoci dechové kontroly. Je důležité, aby všechny pohyby vycházely z centra svalů, tzv. power house (svaly břicha, beder a hýždí).

Na co je pilates dobrý

Pilates zpevňuje zádové, břišní a hýžďové svalstvo, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání. Navíc zlepšuje celkové držení těla.

Prvky pilates

Základními prvky pilates jsou:

  1. Dýchání – dech a pohyb musí být v souladu, zlepšuje se tak krevní oběh a dojde k odstranění nadbytečného svalového napětí.
  2. Důkladnost provedení – raději méně, ale o to pečlivěji.
  3. Zacentrování – pohyb vychází ze středu těla (power house).
  4. Plynulí pohyb – snižuje působení stresu a redukuje riziko zranění.
  5. Řízení pohybu – plná kontrola nad prováděným pohybem.
  6. Soustředění – uvědomění si každého pohybu svého těla. Tělo a mysl jsou v souladu.

Poznámka: Sportovní oblečení, obuv, ručník a pití s sebou.